Menu

Fortælling som pædagogisk redskab

Hvis børn skal udvikle sig optimalt – intellektuelt, kropsligt og socialt – må voksne give dem mulighed for at lære på den måde der er den mest naturlige for børn: Med hele kroppen. Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er bevægelse og handling så fundamental for børn, at man kan sige, at børn tænker med kroppen. Kun det der forandrer sig, består. Det er dét, der får børn til at opleve.

Når vi fortæller historier, så gør vi det ofte til samlinger, rundt om cafébordet eller mens vi sidder og tegner. Og vores erfaring er, at der er en gruppe børn som af forskellige årsager ikke kan lide at være centrum i forsamlinger, og derfor ikke tør gå ind i fortælleuniverset og dele ud af deres idéer.
Derfor har vi gennem årene lavet og arbejdet med forskellige forløb, hvor vi har tænkt kroppen ind i fortællingen for at give de stille og generte børn mulighed for at blomstre i en anden kontekst. Når kroppen kommer i centrum sker der noget – børnene får fokus på noget andet end det at sidde i rundkredsen, og de dukker frem af deres sneglehuse og bliver en naturlig del af fortællingen. Vi har sågar oplevet at nogle af vores meget stille børn får en hovedrolle, fordi konteksten har ændret sig. Nu tør de med kroppen i centrum være en del af forløbet.

Vi har især arbejdet med 3 forskellige aktiviteter, som sætter fokus på dette. Vi har arbejdet med aktiviteterne “Den levende fortælling”, “Dyrenes ø” og “Fra skrot til fortælling”. I kan se dette materiale under fanen “Materiale til download”.

Vi har derudover brugt historiefortælling, som et pædagogisk redskab til at nå et specifikt mål, som er sat for et barn eller en gruppe af børn. Hvis I kigger ind i “Det pædagogiske rum”, kan I få et større indblik i, hvor historiefortælling med rette kan bruges som pædagogisk redskab.

Det pædagogiske fortællerum

Mange voksne tager for givet, at alle børn har en god og livagtig fantasi. Men børns fantasi skal trænes og vedligeholdes som alle andre kompetencer. Vi har gennem arbejdet med Væsenologien opdaget, at flere af børnene faktisk har svært ved at slippe fantasien fri og give los. De har svært ved at navigere i “den frie fantasi” hvor alt er muligt. Der skal ofte meget guidning til fra vores side før børnene forstår, at væsener kan alt det vi mennesker ikke kan. For nogle børn kan det næsten være helt uoverskueligt. Det er svært for dem indtil de bryder koden.

I det pædagogiske fortællerum kan vi gå ind og arbejde specifikt med et eller flere mål, som vi har opstillet for et barn. Det er også i dette læringsrum, at barnet kan tilegner sig flere kompetencer gennem historiefortælling, som det kan bruge i andre sammenhænge.

Hvad gør historiefortællingen så værdifuld?:

Sprogstimulering
Når børn er med til at skabe historier eller lytter til disse, så bliver de i høj grad sproglig stimuleret. De opdager ord og kropssprog på en helt anderledes måde end de ellers gør til hverdag, så det gælder bare om at fylde på historien af alt muligt. Det er godt med gentagelser, brug gerne rim og remser hvis du kan, bevæg dig rundt i fortid, nutid og fremtid, brug din stemme på forskellige måder: hvisk, snak højt, snak hurtigt, snak langsomt. Brug gerne ord som vi ikke lige bruger i dagligdagen: trold, guldring, skattekiste, de 7 verdenshave, satellit, forbandelse osv. Alt sammen er med til at stimulere børnene, så deres sprog kan blive bedre og mere nuanceret.

Konflikthåndtering
Jeg har ofte brugt historiefortælling som et konflikthåndterings redskab. Jeg oplever, at der er lettere for børnene at få løst konflikten, hvis konflikten bliver puttet ind i en anden kontekst. Ved at fortælle om nogle andre børn i en historie, så bliver det lettere for de implicerede børn, at komme med input til løsning af konflikten. Du kan også med rette fortælle om din barndom eller ungdom, hvor du har oplevet noget lignende for det giver børnene et billede af, at det ikke kun er dem som havner i sådan én konflikt.

Lektiecafé
Flere af aktiviteterne vi har beskrevet på vores hjemmeside er oplagte at arbejde med i lektiecaféen. Tiden er der, og børnene trænger sikkert til at lave noget andet, når de har lavet lektierne færdige. Jeg oplever, at de børn jeg arbejder med i 3 klasse ofte er færdige med deres lektier inden lektiecaféen. De vil sagtens kunne lege med “magiske fortællekort” eller “de 120 ord”. Du vil kunne tage dem med ud til en omgang “levende fortælling” eller du vil kunne sætte dem til at lege med “de 2 ord”. Der er masser af muligheder til at arbejde med historiefortælling i lektiecaféen.

Kompetencer:
Hvilke kompetencer kan det enkelte barn tilegne sig gennem historiefortælling – enten som lytter eller som fortæller?:

 • Få øget koncentration
 • Få større selvværd
 • Få større selvtillid
 • Få større ordforråd
 • Få opøvet sin udtryksevnen
 • Få aktiveret og stimuleret fantasien
 • Få stimuleret lysten til at være i centrum
 • Få stimuleret visualiseringsevnen
 • Få oparbejdet mod til at tage ordet i en samling
 • Få tilegnet sig redskaber, som kan bruges i andre sammenhænge
 • Få en større forståelse af sig selv
 • Få trænet forestillingsevnen
 • Få forbedret hukommelsen
 • Få styrket indlevelsesevnen
 • Få styrket fællesskabsfølelsen
 • Få fundet den indre fortæller frem
 • Få øget evnen til at lytte
 • Få bearbejdet tidligere oplevelser