Menu

Mikkel Behnke, dansklærer

“Jeg har brugt “Historietossernes fortællekort” med stor succes i dansk og understøttende undervisning på mellemtrinnet. Fortællekortene hjælper, via forskellige øvelser, eleverne med at øve mundtlig fremstilling, udarbejde dramatiske fortællinger, arbejde med kronologi, øge ordforråd og giver øvelse i om- og medskabelse af historier.

Eleverne er blevet mere sikre i at stå frem, fortælle opbyggelige og forståelige historier og de har fået større viden om, hvordan man fortæller/skriver historier som er interessante for andre. Fortællekortene er meget motiverende for eleverne og som lærer, er det herligt at opleve, hvordan arbejdet med fortællekortene giver grobund for både faglig udvikling og masser af grin.“

 

About admin

Ingen kommentarer